Někdy se udává také jako COP = Coefficient of Performance. Je to poměr mezi vyprodukovaným teplem (teplem dodaným do topného systému) a spotřebovanou energií (množství elektřiny pro pohon tepelného čerpadla, resp. kompresoru tepelného čerpadla). Náklady na vytápění neklesají přímo úměrně s vyšším topným faktorem tepelného čerpadla. Účinnost tepelného čerpadla závisí i na výstupní teplotě, tedy teplotě topné vody (proto se doporučují nízkoteplotní topné systémy).