Torana je brána hinduistických a budhistických staveb.