Torii je tradiční japonská brána. Skládá se ze dvou sloupů a dvou příčných trámů. Bývá natřena červenou barvou. Má sloužit jako odpočívadlo pro ptáky – posly bohů.