Transept je příčná chrámová loď, která slouží k oddělení presbytáře od hlavní chrámové lodi.