Transportbeton je beton, jehož složky byly nadávkovány a zamíchány mimo staveniště ve stabilní míchačce nebo v automíchači, dodaný výrobcem odběrateli v čerstvém stavu k použití na staveništi nebo do přepravního prostředku odběratele. (Zdroj: ebeton.cz)