Traverza je konstrukční prvek používaný hlavně při konstrukci překladů a stropů. Jedná se o železný či ocelový nosník s „I“ nebo „U“ profilem.