Okenní profily jsou různé. Spadají dokonce i do kategorií, ale všechny, které se na náš trh dodávají, musí splnit předepsanou normu. Co to ale všechno znamená?


Norma EN 12608 určuje, jak mají jednotlivé profily vypadat, jakou mají mít tloušťku, kvalitu, svary… Tato norma byla definována před mnoha lety, kdy se na náš trh dostávaly levnější výrobky ze zahraničí, jejichž kvalita byla velmi pochybná. Hlavně šlo o tenké profily, které se následně v rozích rozpojovaly, kroutily se a nedokázaly udržet své vlastnosti po celou dobu životnosti.

A nebo C?

Třída profilu je dle normy rozdělena od A do C a záleží na tloušťce materiálu.


Rozdělení třídy profilu u pohledových ploch:

  • C - tloušťka vnější stěny do 2,5 mm
  • B - tloušťka vnější stěny 2,5 - 2,7 mm
  • A - tloušťka vnější stěny 2,8 - 3,0 mm

Nejde o tloušťku plastového profilu na všech částech, ale pouze na pohledové části. Zbylé mohou být tenčí. Jaký to má vliv? Zeptali jsme se několika výrobců plastových oken.

„Třída plastového profilu je dána tloušťkou pohledových plastových stěn. Profily třídy A jsou nejkvalitnější a mají nejsilnější pohledové stěny. Čím silnější má plastový profil stěny, tím větší je plocha svaru v rozích oken a s tím se pojí i jejich větší odolnost namáhání v konstrukci domu a stabilita prvku. U profilů nižších tříd, které mají slabší stěny, by časem mohlo dojít ke kroucení a praskání svaru,“ vysvětluje Ing. Milena Tomčíková, produktová manažerka značky VEKRA.

Ovšem od výrobců okenních profilů třídy B často uslyšíte, že profily spadající podle normy EN 12608 do třídy B (tloušťka stěny ≥ 2,5 mm) jsou stejně kvalitní jako profily třídy A, které mají tloušťku stěny ≥ 2,8. Rovněž můžete často slyšet, že posuzovat kvalitu okna pouze podle tohoto řazení není správné, protože třídy profilu nedefinují rozdíly v kvalitě profilů nebo ve funkčnosti okna. Že důležité je, zda jako celek okna splní stavební nároky podle technické normy pro okna a dveře ČSN EN 14351-1 + A2.

„Z hlediska normy mohou okna z profilů třídy A i B splnit požadavky normy, ale již nikdo se pro jistotu nezmíní o tom, jak ji splnila. Je přece rozdíl splnit normu, jak se říká s odřenýma ušima, nebo ji pohodlně dosáhnout se značnou rezervou v požadovaných parametrech,“ říká Milan Klepsa, zástupce společnosti VEKA.

„Stěny plastových profilů třídy B jsou tenčí, protože zkrátka je na jejich výrobu vynaloženo v průměru o 14 % méně materiálu než na výrobu profilů třídy A. Tento zdánlivě malý rozdíl má ale své důsledky. Naše měření například ukázala, že pevnost rohových svarů u profilů třídy B je o 20 % nižší v porovnání s profily třídy A. Rovněž se profily třídy A o 12 % méně prohýbají a deformují z důvodu nadměrné zátěže,“ prozrazuje Milan Klepsa.