Trnovník akát (Robinia pseudoacacia) – invazivní keř nebo strom. Je součástí městské zeleně, roste v parcích, má trnité větve, kromě květů je celý jedovatý. Dřevo akátů je tvrdé a těžké, hořlavé i za syrova. Používalo se na výrobu pražců, kol, sudů a nářadí.