Cílem této konference je seznámit odbornou veřejnost s tématem udržitelnosti, jakým způsobem se řeší v jednotlivých oblastech stavebnictví, a současně motivovat stavební firmy k řešení této problematiky. Součástí konference jsou také příspěvky konkrétních firem, které si tento pojem zařadily do své firemní strategie a přednesou zde své zkušenosti.

  • DATUM: 10. června 2014 (úterý)
  • MÍSTO KONÁNÍ: Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně, přednáškový sál D182, přízemí, Veveří 331/95, 602 00 Brno

V úvodní části konference zazní vize České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj pro roky 2020, 2050 z úst pana ing. Petera J. Kalaše, spoluzakladatele a viceprezidenta české větve Světové podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj. Dále v programu vyjádří své stanovisko k trvale udržitelné výstavbě a energetickým úsporám Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR, který nad akcí převzal odbornou záštitu. Následují další příspěvky významných institucí působících ve stavebnictví, jako je Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě nebo aliance Šance pro budovy. Nebude chybět také slovo děkana Fakulty stavební VUT v Brně, pana prof. ing. Rostislava Drochytky, který na této konferenci představí výzkumné Centrum AdMaS.

Na konferenci bude představen nástroj pro hodnocení trvalé udržitelnosti budov CESBA, projekty „Air House“ ČVUT v Praze a zahraniční projekt „Pasivní dům Plus“ v Berlíně. Významnou částí programu konference budou příspěvky lektorů v rámci vzdělávacích kurzů EdUR – Edukace udržitelného rozvoje ve stavebnictví, které Národní stavební centrum připravovalo s nejvýznamnějšími experty již od roku 2011. Posluchači se mohou těšit na témata energeticky efektivní rekonstrukce, přírodní principy, materiály a soběstačnost ve výstavbě, zelené střechy nebo využití srážkové a šedé vody v budovách. Účastníci budou mít také možnost zakoupit si zajímavé odborné publikace, které v rámci tohoto programu vznikaly.

Jako zpestření celé akce bude pro účastníky připravena komentovaná exkurze po nedávno dokončené zrekonstruované části Fakulty stavební.

Generálním partnerem celé akce je společnost Sika CZ, s. r. o. Konference je zařazena do systému celoživotního vzdělávání ČKAIT a ČKA, účastníci získají osvědčení o absolvování konference.

Podrobný program a přihláška zde. http://stavebnicentrum.cz/seminare-pro-odborniky/aktualni-seminare/116-seminare-pro-odborniky-tabulku/353-konference-trvale-udrzitelna-vystavba-2014

Kontakt:

  • Národní stavební centrum, s. r. o.
  • Ing. Zuzana Svobodová
  • svobodova@stavebnicentrum.cz
  • 725 076 209, 541 159 448
  • www.stavebnicentrum.cz