Trvalky jsou víceleté nedřevnaté rostliny, které během svého života několikrát kvetou a mají semena. Nepříznivé vegetační podmínky, např. zimu a sucho přečkávají pouze podzemní orgány – kořeny, oddenky, hlízy, cibule. Nadzemní orgány – listy a stvoly – u většiny trvalek zahynou. Podzemní části jsou zásobárnami živin a vody.