Pod Rohanským ostrovem v Praze byla v červenci 2007 zkolaudována jedinečná dopravní stavba. Tunel, který spojuje tři dominanty této lokality Danube House (psali jsme podrobně zde), Nile House (psali jsmepodrobně zde) a River Diamond (psali jsme podrobně zde), zde vybudovala společnost Europolis Real Estate Asset Management. Tunel bude dopravně obsluhovat i administrativní budovu Amazon Court, která se v tuto chvíli již staví, a další tři objekty.

Tunel pod Rohanským ostrovem "V České republice se jedná o unikátní koncepci podzemní komunikace. Doposud byly tunely prostředkem, jak se dostat z místa A do místa B, a ještě možná sloužily jako protiatomové kryty, ale více možností neexistovalo. Tento tunel, nebo spíše podzemní ulice s křižovatkami, je komplexnější. Lidé mohou „z ulice“ vjet rovnou do podzemní garáže svého bytu či kanceláře. Z hlediska životního prostředí je velice přínosné, že tato ulice je skryta pod zemským povrchem a spolu s ní z povrchu mizí i negativní vlivy automobilové dopravy a v úrovni parterů budov umožňuje vznik příjemného prostředí pro současné i budoucí uživatele a návštěvníky této části města," říká k projektu Petr Urbánek, ředitel společnosti Europolis.

Podzemní komunikace byla realizována ve dvou fázích o celkové délce 270 metrů a spojuje v tuto chvíli kancelářské budovy Danube House i Nile House a dále bytový dům River Diamond. Dopravně však obslouží rovněž čtyři další objekty, se kterými se v této části Rohanského ostrova počítá. Délka tunel řadí v Praze na 4. místo: za Strahovský tunel, Mrázovku a Letenský tunel. Stejně jako na každé běžné komunikaci jsou zde i 3 kruhové objezdy, včetně obvyklého dopravního značení. Na této zajímavé stavbě se dodavatelsky podílely společnosti Strabag, Metrostav, projektanty byly architektonická kancelář Kohn Pedersen Fox společně s ateliérem A.D.N.S.

Podzemní komunikace výrazně přispívá k městotvorné urbanistické koncepci zástavby Rohanského ostrova. Pomáhá vytvářet klidovou zónu s bezprostředním kontaktem s břehem Vltavy. Ruch na povrchu je díky tomu možno omezit například na taxi a kurýry a nadzemní prostor je tedy velmi přívětivý zvláště pěším návštěvníkům této části Karlína.

Srovnání:

Název tunelu / délkaStrahovský tunel: 2004 metrůTunel Mrázovka: 1260 metrůLetenský tunel: 423 metrůTunel Pod Rohanským ostrovem: 270 metrůTunel Zlíchov – Radlická: 195 metrů

Zdroj: Europolis