Tvarování je způsob řezu a vedení stromů a keřů, jímž lze dosáhnout atraktivních, výrazně umělých až vyumělkovaných tvarů. (Zdroj: Brickell, Ch. a kol.: Velká zahrádkářská encyklopedie. Ikar. 1999, Praha.)