V ČR spotřebují domácnosti denně přes 89 litrů vody. Bohužel ne vždy je ideální. Často má v sobě různé příměsi a měla by se čistit. Když to zanedbáte, zničíte si tu pověstnou pračku, ale třeba i své zdraví. Tak jak vyčistit vodu od vodního kamene?

Co je vodní kámen?

Nejdřív musíme zjistit, jakou vodu máme. Posuzuje se takzvaná tvrdost vody. V ní je totiž rozpuštěno mnoho látek, včetně nerostů, jako je hořčík či vápník.

Jak tvrdost zjistíte? Tak třeba distributoři vody (vodovody a kanalizace) na svých stránkách tuto tvrdost deklarují. V Praze se například mění tvrdost i po čtvrtích. Obě extrémní tvrdosti (velmi měkká x velmi tvrdá) jsou nežádoucí z hlediska zdravotního i technického. Určit optimální tvrdost pitné vody není snadné a požadavek zdravotní se nemusí překrývat s technickým.

Tvrdost je daná její mezí s jednotkami mmol/l. V tabulce můžete vidět, jak se tvrdost dělí podle výšky této meze.

Mez tvrdosti vody (mmol/l)

velmi měkká > 0,5
měkká 0,7-1,25
středně tvrdá 1,26-2,5
tvrdá 2,51-3,75
velmi tvrdá 3,76 <

Ze zdravotního hlediska vyhláška pro pitnou vodu doporučuje, aby voda určená ke konzumaci měla 2,0 – 3,5 mmol/l, tato hodnota je pro lidský organismus optimální.

Co s tvrdostí dělat?

Pokud zjistíte, že máte příliš tvrdou nebo příliš měkkou vodu, měli byste s tím něco dělat. Tou neúčinnější úpravou je profesionální filtrační systém u přívodu vody do domu. Je to sice nejnákladnější verze, ale ochráníte tím jak bojler, kotel, trubky, pračku, tak i svoje zdraví.

Druhou verzí jsou změkčovače vody. Ty se osadí například před myčku nebo pračku, mají v sobě změkčovací náboj, který se mění přibližně jednou za rok.

Další změkčovače se dávají přímo do spotřebičů. Ty najdete ve své drogerii.

Poslední možností jsou lokální filtry například u baterií. Ty vyčistí vodu, kterou pijete, ale ne tu, se kterou pracují přístroje.