Tvrdost vody je vlastnost, která vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů ve vodě. Tvrdost vody má význam pro její využití jako pitné i užitkové vody. Je zdrojem tvorby vodního i kotelního kamene a ovlivňuje i chuťové vlastnosti vody. Může být trvalá a přechodná. Přechodnou tvrdost vody lze, na rozdíl od tvrdosti trvalé, odstranit varem.