V rámci projektu CONECO PRAHA, jenž je cyklem výstav s touto tematikou, se uskuteční tři významné akce zároveň: výstava Servis pro stavebnictví, mezinárodní konference a výstava Týden Facility Managementu a výstava Cleantec 2006. Doprovázet je bude řada odborných programů a seminářů. Odbornými garanty těchto výstav jsou IFMA CZ /International Facility Management Association - Czech Republic/ a Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. Konat se budou v prostorách Průmyslového paláce.

Příprava a realizace staveb, služby pro projektování a stavění a s tím spojený outsourcing, tak by se v kostce dala charakterizovat náplň výstavy nazvané Servis pro stavebnictví. Svou premiéru si odbyla loni na podzim, kdy se jí zúčastnilo 82 firem. Ty i nově přihlášené budou rovněž letos prezentovat veškeré servisní služby, které se ve stavebnictví poskytují. A nejsou to jen služby projekční a architektonické nebo poradenství. Zájemci na Výstavišti najdou servis z oblasti rozpočtování, zkušebnictví, stavebních materiálů a výrobků, půjčovny strojů a vybavení. Cílem druhého ročníku této akce je ještě více zviditelnit a představit ucelenou škálu služeb, do které v moderním stavebnictví patří i nabídka leasingových firem, softwarové, informační a vzdělávací služby, finanční a úvěrové nabídky bank a pojišťoven nebo činnost auditorů. Pamatováno je rovněž na catering a ostrahu staveb.

Projekt pro odborníky

Výstava Servis pro stavebnictví je svým zaměřením projektem ryze odborným, určeným pracovníkům stavebních firem, investorům a projekčním kancelářím. Svou koncepcí chce výstava aktivně reagovat na potřeby jak vystavovatelů, tak návštěvnické veřejnosti. V jednom čase a na jednom místě propojí konference, semináře, firemní prezentace, vzdělávací a školicí programy s klasickými výstavními expozicemi. Každá ze zúčastněných firem se může představit v klasické výstavní expozici nebo může zařadit své spoty, infomateriály, audiovizuální prezentace do programu v předváděcím centru nebo propojit obě nabízené možnosti. Prezentace a semináře se uskuteční paralelně na několika plochách v uzavřených tematických blocích. Na výstavu jsou zváni také členové ČKAIT, Českého svazu stavebních inženýrů, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Obce architektů a Svazu drobných, malých a středních zaměstnavatelů ve stavebnictví. Kromě nich pořadatelé pozvou i zástupce podnikatelské sféry, majitele a správce areálů obchodů, služeb, zdravotnických zařízení apod.

Týden Facility Managementu

Incheba Praha spolu s odbornou podporou IFMA CZ letos připravila i první ročník veletrhu Facility Managementu, který se bude pořádat pod názvem Týden Facility Managementu v Praze (shodným s tradičním pojmenováním souběžné konference). Tato výstava po vzoru zahraničních expozic Facility Managementu bude nabízet širokou paletu služeb, materiálů a řešení, které umožňují efektivní a kvalitní užívání objektů a napomohou společnostem optimalizovat jejich podpůrné (vedlejší) činnosti.Nová koncepce souběžně probíhající konference a veletrhu přináší nové možnosti jak odborné veřejnosti, tak zejména dodavatelům. V loňských ročnících Týdnů Facility Managementu v Praze se vždy jednalo o nekomerční odborné příspěvky, které neumožňovaly dodavatelům služeb, komponent a materiálů pro Facility Management prezentovat svá řešení a pokusit se při této příležitosti získat nové obchodní kontrakty. Pořadatelé předpokládají, že tento veletrh přiláká zejména dodavatele služeb nejrůznějšího zaměření, stavebních komponentů a materiálů, které jsou správci objektů požadovány pro provoz a údržbu budov. Další specifikou, doplňky, interiérová i exteriérová zeleň, zabezpečovací systémy, vratové a garážové systémy, a zejména technologické prvky budov (TZB). Provozovatele nemovitostí zejména zajímá údržba, opravy, regenerace a to nejen z hlediska technického, ale i materiálového, z hlediska chemicko- technologického i provozně bezpečnostního atd. Jedná se sice o první Veletrh Facility Managementu, ale protože takováto forma výstavy v naší republice zatím schází (nejbližší je pořádána ve Frankfurtu nad Mohanem), lze předpokládat, že si ji naši dodavatelé nenechají ujít, a že pro naši odbornou veřejnost připraví zajímavou nabídku.

Cleantec 2006

Třetí výstavou, kterou organizátor veletrhů, společnost Incheba Praha, zájemcům nabídne ve spolupráci s firmou Arrow Trade spol. s r.o., je devátý mezinárodní veletrh čisticí a úklidové techniky Cleantec 2006. Ten má za cíl nabídnout vše z oblasti čisticích technologií, chemie, pomůcek a služeb. Jsou to obory, které se dynamicky rozvíjejí, a tak návštěvníci jsou každoročně překvapováni množstvím novinek. I tento veletrh bude obohacen odborným doprovodným programem. Představí se zde již osvědčené a zavedené firmy i nováčci v tomto oboru. Dále uvádíme důležitá fakta a čísla týkající se tohoto projektu, která vychází z minulých ročníků všech tří akcí:

Termín výstavy - 8. - 10.11.2006Místo konání - Výstaviště Praha - Holešovice - Pravé křídlo a Střední hala Průmyslového paláceOrganizátor - Incheba Praha spol. s r.o.Spolupořadatel - Arrow Trade spol. s r.o.Výstavní plocha - 5 500 m2Počet návštěvníků - cca 4 000Prezentované firmy - cca 300Odborní garanti - Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR - IFMA CZ

Zdroj: CONECO