Typ parku, kde se na rozlehlých travnatých pastvinách střídají lesíky se skupinkami a solitérami stromů, doplněných terénními a vodními útvary. Hlavní zásadou je uplatnění přírodních krás.