Úprava francouzské zahrady je založena na symetrii vzorů. Je vybudována s geometrickou přesností. Úprava plochy je pokračováním architektury hlavní stavby. Úprava je nákladná a okázalá. Francouzské zahrady se vyznačují dojmem neomezené rozlohy a perspektivou, velkorysým využitím barokních principů a převahou rostlinných prvků. Aleje se paprskovitě rozbíhají a končí výhledy do krajiny a zpětně na zámek.Ve francouzské zahradě působí voda převážně klidnou hladinou a světelným odrazem ve velkých bazénech a vodních kanálech. Mohutné fontány, vodotrysky i sochařské výtvory doplňovaly jednotlivé detailní pohledy.