Základním motivem orientální zahrady je měřítko. Kompozice se vyznačuje střídmostí výrazu, uměním náznaku a smyslem pro vytříbenou eleganci a asymetrií. Velká pozornost je věnována práci s kameny, které představují hory, a zmenšování a tvarování dřevin, nesmí chybět voda ve formě jezírek, potůčků a horských bystřin. Vegetaci doplňují mechy a traviny, nikoliv však pestré květiny. Své místo v kompozici mají také oblázky, štěrk a písek. Důležitou součástí kompozice je drobná architektura, zejména čajové pavilóny, pagody, studny, klenuté mostky, kamenné lucerny a vázy.