Předzahrádky jsou významným estetickým doplňkem jak samotných budov, tak i vlastních zahrad. Tento prostor mezi domem a ulici bývá oplocený mnohdy jen symbolicky, nebo volně navazuje na komunikaci. Předzahrádky jsou vizitkou majitelů domků a jejich úprava není tak docela soukromou záležitostí – jsou více otevřeny pohledům kolemjdoucích, takže je nelze využívat jako zcela soukromý obytný prostor. Dobře upravené předzahrádky, plné květin a pravidelně ošetřované, bývají okrasou celé obce nebo ulice.