Přírodní zahrady mají budit dojem pobytu ve volné přírodě. Vyznačují se zejména citlivým umístěním zahrady na pozemku bez velkých stavebních, výsadbou původních druhů rostlin vhodných pro dané stanoviště a velkou rozmanitostí vysazených rostlin, založením květnaté louky namísto intenzivně udržovaného trávníku