Zimní zahrada je zasklená konstrukce přičleněná k budově. Při vhodném zakomponovaní do fasády a hmoty objektu zimní zahrada harmonicky dotváří objekt. Plní obytnou a estetickou funkci, tj. rozšiřuje obytný prostor domu a zlepšuje kontakt člověka s přírodou. Zimní zahrada v dnešní dynamické a hektické době umožňuje jejím obyvatelům se bez omezení pohodlí ocitnout v kterémkoli ročním období uprostřed přírody. (Zdroj: Kol. autorů: Velká kniha o zahradě. Blesk, Ostrava 1992)