Týpí (tee-pee) je velký kuželový stan vyráběný z bizoní kůže s ohništěm uprostřed, který slouží jako obydlí Indiánů.