Určení konstrukce hromosvodu a třídy ochrany závisí na typu střechy, druhu krytiny a velikosti, výšce, konstrukci a využití stavby. Celou hromosvodnou soustavu tvoří jímač, svody a uzemnění. Jímače jsou obvykle vyrobeny z tyče nebo drátu o průměru 8 mm a délky 30 až 60 cm a instalují se v nejvyšších bodech střechy. Ideální je instalace většího počtu jímačů s menší výškou, neboť čím vyšší jímač, tím menší oblast střechy chrání. Jímací soustava by měla zachytit výboj ještě nad objektem a je navrhována podle typu a velikosti střechy.

O REVIZÍCH HROMOSVODŮ JSME PSALI ZDE

Hromosvod Autor: Dana D. Daňková Autor: Dana D. Daňková

Další součástí hromosvodné soustavy jsou svody. Slouží ke svedení výboje do země a bývají rozmístěny rovnoměrně po obvodovém plášti domu. Počet svodů určuje norma podle velikosti obvodu objektu a stupně jeho ochrany. Obvykle jsou vedeny po povrchu obálky domu, ale mohou být uložené i pod omítkou v netříštivé a nevodivé trubce nebo zazděné ve spáře. Svody jsou měřicí svorkou spojeny s vodičem zemnící soustavy a označené štítkem s číslem a typem zemniče.

Posledním článkem je uzemňovací soustava, kterou přechází výboj do země, a při správné instalaci dojde v zemi k bezpečné neutralizaci bleskového napětí. Vývod musí být chráněn před mechanickým poškozením. Dříve byly používány deskové zemniče z ocelových desek, dnes jsou u nových objektů používány tzv. základové zemniče - uzemňovací soustavy ze zemnícího pásku z pozinkované oceli rozměru 30 mm x 4 mm, která je vkládána do výkopu základů. Při správném provedení má nejdelší životnost a nejnižší, to znamená nejlepší, zemní odpor. Ten musí být menší než 10 Ohm. V případě rekonstrukcí je možné použít tyčové zemniče z ocelové pozinkované kulatiny, drátu či pásku. U domů se základovou deskou jsou k tomuto účelu využívána armovací železa v základovém betonu, která jsou nasvorkována na přiložený drát nebo pásek.

Velmi často bývá na střeše umístěna i fotovoltaická elektrárna. Zjednodušeně fungují fotovoltaické panely jako jímač, do vzdálenosti 0,6 m od nich by proto neměly být instalovány jímače, ani by tam neměly vést svody. Pokud to opravdu nelze dodržet, je vhodnější spojení panelů s hromosvodem, než je uložit v jeho blízkosti, protože indukce vzniklá při případném úderu blesku je pro panely horší než vlastní blesk.