Při řízkování může být použito mnoho vegetativních částí rostliny. Nejběžnější metodami, které se používají jsou:- Řízky ze stonků, při které je část stonku, obsahující nejméně jedno listové kolénko, uložena pod povrchem v půdě. To obvykle z kolénka vytváří nové kořínky.- Kořenové řízky, při tomto způsobu je část kořenů uložena těsně pod povrchem a vytváří nové výhony.- Řízkování roubů- Řízkování oček, jedná se o kousky olistěných nebo neolistěných stonků s jedním nebo více očky.- Řízkování listů, metoda, při které je list umístěn ve vlhké půdě. U tohoto způsobu se má vyvinout jak nový stonek, tak i nové kořeny.