Ubytovna je budova nebo soubor budov, které slouží pro hromadné přechodné ubytování osob. Není určena jako komerční ubytovací služba, ale má funkci podpůrnou či pomocnou v jiném společenském systému (např. ubytovna pro brigádníky, ubytovna pro stavební dělníky, nemocniční ubytovna pro zdravotníky, ubytovna pro cizince a uprchlíky).