Učebna je místnost, která je určena pro vzdělávací činnost. Na základní škole se používá pojem třída, na vysoké posluchárna. Je vybavena tabulí, lavicemi, židlemi, katedrou, umavydlem, moderní i audiovizuální a výpočetní technikou (školní rozhlas, zpětný projektor, dataprojektor, osobní počítač apod.).