Na dobře upevněné plotové sloupky nejprve umístíme napínací dráty. Jejich počet se liší podle výšky plotu – do 1 m použijeme dva, do výšky 1,2 až 1,5 m tři, a jestliže je plot vyšší než 2 m, použijeme čtyři napínací dráty. V případě, že zvolíme pletivo s již zapletenými napínacími dráty, horní a spodní napínací drát můžeme vynechat.

Každý napínací drát nejprve pevně omotáme kolem počátečního nebo posledního sloupku plotového systému. Pro vypnutí drátu připevníme na druhém konci plotu (případně vždy po asi 24 metrech) na sloupku nahoře, dole a uprostřed (pokud máme dva středové dráty, tak na dvou místech) napínáky. Ty se používají také v úsecích od začátku plotu k rohu či k brance a podobně. Místo napínáku lze použít i ráčnu.

ČTĚTE TAKÉ:

Napínací drát zachycujeme na sloupcích do speciálních držáků, na konci ho odřízneme s přesahem asi 10 cm a pomocí napínáku vypneme. Zkontrolujeme umístění drátu v držácích. U pletiva se zapleteným napínacím drátem je napínák umístěn v místě navázání jednotlivých rolí.

Na vypnuté dráty zavěšujeme pletivo. Nejdříve ho upevníme k počátečnímu sloupku pomocí vázacího drátu, který propleteme pletivem odshora dolů. Pletivo odvineme přes celou délku plotu. U pletiva bez zapleteného napínacího drátu částečně otevřeme přehnuté dráty na horní a spodní hraně a znovu uzavřeme přes napínací drát.

Pletivo musí být v každém poli dobře vypnuté a zafixované, aby se opět neuvolňovalo. K vnitřním napínacím drátům ho upevňujeme (nejméně dvakrát v každém poli) pomocí kousků vázacího drátu. Jednotlivé role pletiva spojujeme vypletenou spirálou. Na konci plotu pletivo opět připevníme ke sloupku pomocí vázacího drátu.