„Původně je coctail barový nápoj a možno říci, že se zrodil ze snahy udělati z dobrého ještě lepší.“ Tuto charakteristiku koktajlu a mnohé další zajímavosti o „amerických nápojích – coctailech“ jsme si přečetli ve staré brožuře “Novodobé lihové nápoje“. Před 60 lety, kdy u nás koktajly nebyly ještě zdomácněné, se také vysvětlovalo: „Cocktaily jsou nápoje, které se neplní do lahví, ale zkonsumují se bezprostředně potom, kdy byly vyrobeny, lépe řečeno namíchány.“ To je pravda, nad kterou se už v dnešní době, kdy jsou u nás koktajly dávno zdomácněné, ani nezamýšlíme. Dále ve starých časopisech čteme: „Coctailová móda k nám přišla z Ameriky. Přeložíme-li slovo cocktail do mateřštiny, znamená to „kohoutí ocas“. Proč se právě tyto nápoje honosí takovým jménem, je těžko říci. Koluje mnoho rozličných versí, které se snaží toto pojmenování rozumným způsobem odůvodniti, ale je jich tolik, že je těžké najíti tu skutečně pravdivou.“ Záleží na fantasii mixera „Komposiční možnosti coctailů jsou velmi široké a záleží hlavně na fantasii toho, kdo je připravuje, totiž mixera. Má-li mixer dostatek estetického citu a smyslu pro vůni a chuť, je to zárukou, že cocktail bude mít všechny předpoklady k dokonalosti.“ Při pročítání dobového tisku (příruček k výrobě nápojů či kuchyňských rubrik rodinných časopisů) tak zaznamenáváme zajímavý jazykový posun: barman byl dříve nazýván „mixerem“. Má to nakonec svou logiku - kdo mixuje nápoje, je mixer. My už toto slovo (s dlouhým é) chápeme pouze jako označení kuchyňského spotřebiče. Stříbrný shaker Za „americké náčiní k výrobě coctailů“ byl v první polovině 20. století stejně jako dnes pokládán šejkr, přičemž je patrno, že byl vyráběn výhradně z dražších materiálů (mezi nimiž chybí dnešní sklo či nerezová ocel): „…v Americe říkají takovýmto nádobám „shaker“ a je vyráběn ze stříbra nebo alpaky.“ Mezi dalším barmanským náčiním, které se za desetiletí prakticky nezměnilo, nás ještě zaujala “niklová sekyrka na roztloukání ledu“. A o sklenkách jsme se dočetli to, co beze změny platí i dnes: „Coctailové sklenky, ve kterých se nápoje podávají, mají tvar přizpůsobený charakteru jednotlivých druhů nápojů.“ -ag-