Unikátní ukázka reakce izolačních materiálů na oheň se uskutečnila na slovenské Technické univerzitě ve Zvolenu v rámci Fire semináře Požární bezpečnost v budovách. Ten uspořádala 11. října 2007 univerzita spolu se slovenskými hasiči, odbornými organizacemi a ve spolupráci se společností Rockwool Slovensko. Použitými materiály byly kamenná vlna, PIR (polyisokyanurátová izolace) a EPS (expandovaný polystyren). Na konstrukcích se porovnávala schopnost izolačních materiálů proti šíření ohně u obvodových stěn (komínový efekt), plochých střech a také izolace vnitřních prostor. Jaké následky může mít chybná aplikace izolačních materiálů, ukázala další simulace. Nehořela jedině kamenná vlna Velký rozdíl ve schopnosti hořet ukázala simulace rohového testu v uzavřených buňkách; zatímco buňka s kamennou vlnou nevykazovala takřka žádnou reakci ve styku s ohněm, buňka s izolací sendvičovými panely PIR (sestavené stěnové panely) za chvíli vzplála celá včetně stropu, a hasiči tak na ní mohli předvést nebezpečnost své práce. Na této buňce byl demonstrován tzv. zpětný výbuch (backdraft), kde po určité periodě hoření interiéru buňky s omezením přístupu vzduchu a po následném otevření dveří buňky a začátku hašení došlo k náhlému vyšlehnutí plamenů. Po celou dobu hoření bylo možno pozorovat intenzivní vývin hustého kouře. Po uhašení plamenů, s nimiž hasiči zápolili několik minut, byla buňka takřka zcela zničena. Stěnové panely navíc ztratily vlivem ohně své statické vlastnosti. Kovové opláštění panelů rovněž podlehlo žáru. Výjimkou byly jen dveře obložené kamennou vlnou, které byly nedotčené. Této demonstraci předcházela série přednášek určená odborníkům v oblasti požární ochrany a především prevence požárů. Témata a odborníci O pokrocích a metodách předpovědi teplot při lokalizovaných požárech hovořil prof. ing. František Wald, CSc., ČVUT Praha.

Informace o klasifikaci stavebních výrobků a jejich reakci na oheň přinesl na seminář ing. Vít Slaboch z českého Centra stavebního inženýrství (CSI Praha, a. s.).

Ing. Ludmila Tereňová, PhD z Technické univerzity ve Zvolenu přednesla příspěvek o kontaktních zateplovacích systémech v současných právních předpisech, zejména slovenských.

Téma aplikace tepelněizolačních materiálů v obalových konstrukcích a protipožární bezpečnosti budov rozvedl ing. Martin Lopušniak, PhD ze Stavební fakulty Technické univerzity Košice.

Poslední příspěvek se věnoval úloze pojišťoven v protipožární prevenci, vedl jej ing. Robert Poór, PhD. ze Slovenské asociace rizikového managementu. Výstupem semináře, jehož se zúčastnili kromě slovenských a českých odborníků také zástupci hasičů a pojišťoven, je sborník textů a přednášek, který je na požádání k dispozici. Kromě zmíněných témat je uveden i text o četnosti požárů ve Slovenské republice, který připravil plk. ing. Štefan Mentel z Požiarnotechnického a expertízného ústavu MV SR.

Více informací o semináři, aktivitách a produktech společnosti Rockwool, a. s., lze získat na www.rockwool.cz.