Každý rok se opakují stejné problémy. Napadne sníh. A lidé jsou překvapeni, že jsou chodníky neuklizené. Přitom často jsou to právě oni, kdo za to má zodpovědnost.

Kdo zodpovídá za úklid chodníku? Vlastník?

Správcem chodníku je jeho vlastník. Tedy většinou. Vezměme si příklad klasického města. Zde chodníky většinou spravuje obec nebo účelová správa komunikací. Jsou vlastníky jak komunikace, tak i pozemků pod nimi. V tomto případě by tedy měl být správce zodpovědný i za úklid chodníků.

Ovšem je tu ještě zodpovědnost vlastníků nemovitostí. Jde jak o soukromé vlastníky jednotlivce, tak i SVJ nebo firmy. Ti totiž mají povinnost uklízet prostor jak na vlastním pozemku, pokud jim tedy pozemek pod chodníkem patří, tak i bezprostřední prostor před vstupem, i když tento prostor náleží obecní správě. Co znamená bezprostřední prostor? Je to místo, se kterým se dostane osoba při východu z objektu poprvé do kontaktu. To, že majitel musel upravovat chodník podél celého svého objektu, byl paragraf v zákoně o pozemních komunikacích až do roku 2009. Tehdy ho naši zákonodárci novelizovali, ovšem bohužel velmi nevhodně.

§ 27

(1) Uživatelé dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku nemají nárok na náhradu škody, která jim vznikla ze stavebního stavu nebo dopravně technického stavu těchto pozemních komunikací.

(2) Vlastník dálnice, silnice, místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody vzniklé uživatelům těchto pozemních komunikací, jejichž příčinou byla závada ve sjízdnosti, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.

(3) Vlastník místní komunikace nebo chodníku je povinen nahradit škody, jejichž příčinou byla závada ve schůdnosti chodníku, místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice, pokud neprokáže, že nebylo v mezích jeho možností tuto závadu odstranit, u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich důsledky takovou závadu zmírnit, ani na ni předepsaným způsobem upozornit.


Co z toho plyne? Že pokud si třeba SVJ před svým panelákem uklidí okolo vstupu domu, zbytek chodníku už k úklidu jemu nenáleží, pokud je vlastníkem tohoto pozemku obec. A ta nese zodpovědnost za to, aby chodník uklízela.

Pokud ovšem patří chodník SVJ, to se může v případě soudní náhrady za třeba zlomený kotník při pádu ohradit tím, že nemělo možnost tuto závadu zmírnit, třeba proto, že došla posypová sůl, přišel noční neočekávaný blizard a dům nemá určené služby na odklízení apod. Pokud tak SVJ prokáže, že chodník pravidelně uklízí, že je zde cedulka, že chodník se neuklízí apod., může být žaloby zproštěno. Stejně tak je ovšem pamatováno na to, že chodec musel předvídat špatný stav chodníku a přizpůsobit tomu například rychlost chůze nebo mít k tomu vhodnou obuv.

Co s rampouchy

Velkým problémem jsou ovšem rampouchy a sníh na střeše. Tady jde o neoddiskutovatelnou zodpovědnost majitele nemovitosti. Takže pokud spadne ze střechy rampouch a rozbije zaparkovanému autu čelní okno, jde jednoznačně vina na vrub majiteli nemovitosti. Ten musí zabezpečit bezpečné odstranění sněhu i rampouchů a případně zavření nebezpečného chodníku či parkovacích míst před domem, kde by mohlo dojít k úrazu. To musí dělat ve spolupráci s místní samosprávou.

Řešení následků

Pokud upadnete na neuklizeném chodníku nebo se vám stane škoda na majetku vlivem padajícího sněhu a ledu ze střechy, nejdůležitější je vše okamžitě zdokumentovat a nejlépe najít svědka nehody.

V případě zranění můžete mít nárok na bolestné, které vám může proplatit buď pojišťovna, nebo i majitel nemovitosti. Důležité je nechat si všechny doklady o ošetřování, posudek od lékaře a všechny doklady související s léčením (například účty za léky apod.).

Zdroj: zákon 13/1997 Sb., portalsvj.cz, ceskestavby.cz