Umývárna je prostor sloužící k umývání většího počtu osob současně. Bývá součástí sportovišť, továren...