Podpisem smlouvy byl v těchto dnech v Kněžicích ve Středočeském kraji slavnostně zahájen unikátní ekologický projekt. V obci vyroste do jara 2006 bioplynová stanice, do konce léta 2006 kotelna na biomasu a peletizační linka a bude zde vybudována soustava centrálního vytápění. To umožní Kněžicím vyrábět a využívat elektrickou a tepelnou energii z obnovitelných zdrojů a vyrábět z biomasy i palivo pro domovní kotle. Díky projektu se v této části mikroregionu Mezilesí významně zlepší životní prostředí a vznikne zde poptávka po zemědělských produktech využitelných v novém zařízení. Stavbu za téměř 116 miliónů korun provede Divize Technologie společnosti Skanska CZ do září 2006. Investorem projektu je obec Kněžice, která získala finanční prostředky ze Strukturálních fondů EU a Státního fondu životního prostředí.

„Projekt v Kněžicích je ojedinělý svojí komplexností a při jeho realizaci využíváme naši výhodu silné a odborně zdatné firmy. Stavba je příkladem pro desítky podobných zařízení, které se v nejbližších létech v České republice zcela jistě postaví. Očekáváme, že výsledek naší práce značně přispěje ke zlepšení životního prostředí a k ekonomickému oživení v celém mikroregionu Mezilesí,“ sdělil člen představenstva a výkonný ředitel Divize Technologie společnosti Skanska CZ Jiří Čadek.

„Výroba tepelné a elektrické energie z biomasy je velmi moderní a ekologická. Přestože náklady na projekt nejsou zanedbatelné, rozhodli jsme se do něho jít, protože na jeho konci vidíme samá pozitiva: nové pracovní příležitosti, čistší vzduch, využití zemědělských přebytků a řadu dalších výhod. Kněžice budou z velké části energeticky soběstačné a přitom šetrné k přírodě,“ uvedl starosta Kněžic Milan Kazda.

Obec Kněžice ležící na severozápad od Nymburka je součástí mikroregionu Mezilesí, v němž některé obce nejsou plynofikovány a nemají splaškovou kanalizaci. Topí se zde zejména uhlím, což má negativní vliv na životní prostředí. Projekt Energeticky soběstačná obec Kněžice tuto situaci změní. Na nevyužitých obecních pozemcích na severovýchodním okraji obce vznikne bioplynová stanice, kotelna na spalování biomasy a peletizační linka na výrobu topných pelet z biomasy. V obci vybuduje společnost Skanska rozvody tepla, kotelna na biomasu a bioplynová stanice budou celoročně dodávat do domácností a do místní zemědělské farmy teplo pro vytápění a pro ohřev teplé užitkové vody.

Po uvedení celého komplexu do provozu budou Kněžice z velké části energeticky soběstačné, budou mít ekologické vytápění většiny obce výhradně z obnovitelných zdrojů energie, budou vyrábět a prodávat elektřinu z obnovitelných zdrojů, vyrábět a prodávat topné pelety z biomasy, v bioplynové stanici budou likvidovat vlastní odpadní splaškové vody a odpady ze zemědělské farmy, za úplatu likvidovat v bioplynové stanici i hygienicky rizikový odpad z cizích zdrojů (například z jatek a stravoven) naprosto nezávadným způsobem, vyrábět ze všech těchto surovin kvalitní hnojivo pro zemědělství a využívat místní zemědělskou půdu mimo jiné pro energetické účely (kotelna a bioplynová stanice spotřebují ve formě slámy, kukuřice, jetelovin a dalších produktů přebytečnou i nově pěstovanou biomasu).

Technické údajeNázev projektu: Energeticky soběstačná obec KněžiceDatum zahájení: leden 2006Datum ukončení: září 2006Autor projektu stavební části: Alimoprojekt spol. s r. o., ing. Petr BervicGenerální dodavatel projektu: Skanska CZ a.s., Divize TechnologieProváděcí projekt technologie bioplynové stanice a její dodávka: Tomášek servis s.r.o.Dodavatel kotelny na biomasu: Step Trutnov a.s.Cena: 116 miliónů Kč

Zdroj: Skanska