Odpověď na otázku, zda či jak upravovat půdu kolem ovocných stromů, není jednoznačná, často je to i generační záležitost. Někdo nedá dopustit na obrývání na celý rýč, někdo na půl rýče, někdo používá rycí vidle a někdo neobrývá vůbec. Každopádně smyslem kultivace půdy kolem stromu je jeho prosperita. Při výběru vhodného způsobu kultivace je nutné brát v úvahu druh, stáří a velikost stromů, ale i kvalitu půdy a klimatické podmínky.

Na hluboké rytí pozor

Současné trendy v péči o ovocné stromy od hlubokého rytí upouštějí. Množství kořenů těchto stromů se totiž nachází pod povrchem, a hluboké kolmé rytí rýčem by je mohlo poškodit. Na obdělávání prostoru kolem stromů se hodí spíš šetrnější rycí vidle, u větších sadů je možné využít okopávací rotační plečky.

Maximální hloubka kultivace by měla být 4–6 cm, hlubší (do 10 cm) má smysl pouze při zapravování rostlin u tzv. zeleného hnojení, tedy po sklizni.

Na úpravu však nerezignujte

Ani ponechání prostoru pod stromy bez jakékoliv péče není pro stromy prospěšné. Tráva a plevel jim mohou odčerpávat živiny i vláhu, je proto potřeba se plevele zbavit. Za nejlepší řešení se dnes považuje ponechat kolem stromů bezplevelný pás půdy (pokud jsou sázené v řadě) nebo bezplevelný kruhový prostor kolem jednotlivých stromů a nezasahovat do půdy příliš hluboko. Tento prostor, tzv. černý úhor, je lepší vytvořit mechanicky, nikoliv herbicidy (tzv. herbicidní úhor).

Způsoby úpravy kolem stromů

Mísy – prostor kolem kmene stromu udržovaný v bezplevelném stavu. U mladých stromů by tento prostor měl sahat po okraj koruny, u starších stromů by mísa měla mít v průměru 3 metry. Půda v míse nesmí zatvrdnout, protože by hůř přijímala vláhu, vyschnout ani zarůst plevelem. Proto je vhodné ji zhruba 1x za 2 týdny mělce prokypřit, zvlášť po vydatných deštích či silné zálivce. Kvůli možné erozi půdy tento způsob ale není úplně vhodný do svažitých zahrad či sadů.

Krycí plodiny – výsadba těchto rostlin chrání půdu před plevelnými rostlinami a slouží jako tzv. zelené hnojení. Vhodná je například vikev, pohanka, svazenka, hořčice či aksamitník neboli afrikán, který navíc likviduje hlístice v půdě a odpuzuje svou vůní rozličné škůdce. Možností je i lichořeřišnice větší, která zase odpuzuje plzáky, ovšem je dobré kontrolovat ji na přítomnost mšic.

Mulč – dá se použít do prostoru pod ovocnými stromy od dubna. Jako mulčovací materiál poslouží například posekaná tráva, sláma nebo mulčovací kůra. Mulč udržuje půdu déle kyprou a udržuje v ní vláhu. Jeho nevýhodou je, že přitahuje myši a plzáky, proto je vhodné na podzim tuto nastýlku zarýt, případně nedávat mulč v příliš vysoké vrstvě.

Tráva – u slabě vzrůstných odrůd, které koření mělce pod povrchem, je lepší mít plochu kolem stromu úplně bez porostu (mísu). Pod vzrůstnými odrůdami můžete prostor zatravnit kvalitní travní směsí, pravidelně ji hnojit a nejméně 10x ročně sekat. Posekanou trávu můžete využít jako mulč.

Zdroje: vari.cz/radyanávody, zahrada-centrum.cz