Urbanismus je disciplína, jejímž cílem je utvářet a rozvíjet města a vesnice jako funkční a vyvážené celky navazující na krajinu.