Vstup do nového roku 2000 sebou nepřinesl ve výši úrokové sazby hypoték pro fyzické osoby žádné výrazné změny. Banka Austria Creditanstalt, a.s. nabízí průměrnou úrokovou sazbu 10 % p.a., Česká spořitelna, a.s. 8 % - 13 % p.a., Investiční a Poštovní banka, a.s. 8,9 % - 10,4 %. Živnostenská banka, a.s., která začala poskytovat hypoteční úvěry od prvního ledna 2000 nabízí jejich úrokovou roční sazbu 7,3 % - 8,8 % a pětiletou 8,9 – 10,3 % p.a.. Výše sazeb se výrazně neliší ani u Komerční banky, a.s., kde je hypoteční úrok poskytován od 8,95 % p.a. s životním pojištěním do 9,25 % p.a. bez životního pojištění a Českomoravské hypoteční banky, a.s., která nabízí úrokovou sazbu 8,9 – 10,4 % p.a. Nezapomínejme, že úroková sazba je stanovena jako pevná po dobu platnosti úrokových podmínek dle smlouvy o hypotečním úvěru.