Vrtají vám hlavou otázky: Opravdu se úsporná zářivka vyplatí? Proč pro stejný světelný výkon potřebují pouze čtvrtinový příkon? Za jak dlouho se mi vrátí investice do „Úsporek“? atd…. Pokud ano, tak zde naleznete na ne odpověď. Co je to vlastně úsporná zářivka? Klasická žárovka působí na principu rozžhaveného wolframového vlákna (odtud tedy ŽÁRovka), které kromě tepla (92 %) vyzařuje i světlo (8 %). Naproti tomu úsporná zářivka (někdy také nazývaná kompaktní zářivka, často ale technicky nesprávně označovaná jako úsporná žárovka) pracuje na principu elektrického výboje v parách rtuti. Uvolněná energie se na luminofloru (bílá hmota nanesená na vnitřní straně trubice) přemění na světlo. Na základě tohoto fyzikálního principu se dosahuje 4-5x vyšší „produkce“ světla na jeden Watt příkonu v porovnání s klasickou žárovkou. Jak je patrné již z názvu – ZÁŘivka – úsporné zářivky slouží ke svícení, zatímco ŽÁRovky spíše k vytápění. Jaký je rozdíl mezi žárovkou a zářivkou? Žárovka obsahuje wolframové vlákno, které promění 92 % protékající elektřiny na teplo a jenom zbývajících 8 % na světlo. Díky zcela odlišnému fyzikálnímu principu promění zářivka na světlo 4-5x více elektřiny než běžná žárovka a je tedy o 75 až 80 % energeticky úspornější. V porovnání se žárovkou má zářivka také tři až patnáctkrát delší životnost a na rozdíl od žárovek jsou zářivky dostupné i v různých odstínech světla (denní bílá až teple bílá). Není zářivka méně kvalitní než žárovka? Moderní úsporné zářivky dosahují téměř shodné kvality světla (podání barev a teploty chromatičnosti) ve srovnání s běžnou žárovkou. Na rozdíl od žárovky můžete ale volit mezi vhodným odstínem (teplotou chromatičnosti = barvou světla) podle jejího předpokládaného použití (například druhu vykonávané práce). Kompaktní zářivky jsou dostupné ve světelných odstínech od teple bílé (barva klasické žárovky) 2700 Kelvinů až po barvu denního světla 6000 K. Z hlediska spotřeby elektrické energie potřebuje úsporná zářivka čtyři až pětkrát méně elektrické energie než klasická žárovka. Klasická žárovka má průměrnou životnost 1000 hodin, úsporná zářivka vydrží, podle konkrétního typu, tři až patnáct tisíc hodin. Nemusíte ji proto tak často měnit. Z hlediska elektrické bezpečnosti musí oba výrobky splňovat národní normy. Jaká záruka se vztahuje na úspornou zářivku a klasickou žárovku? Jedna z legislativních úprav, která se České republiky dotkla v souvislosti se vstupem do Evropské unie, je prodloužení povinné záruky na většinu zboží ze šesti měsíců na dva roky. Motivací k této změně je zvýšená ochrana spotřebitele. Prodloužení se tedy přirozeně týká i energeticky úsporných kompaktních zářivek. Vzhledem k jejich dlouhé životnosti s tímto výrobci nemají problémy a záruku poskytují. Naopak, dvouletá záruka se na klasickou žárovku nevztahuje, protože její životnost je při průměrném denním svícení tři hodiny jenom jeden rok. Jaký je rozdíl vlivu na životní prostředí? Klasická žárovka spotřebuje několikanásobně větší množství elektrické energie. Jejím hlavním negativem je tedy znečištění životního prostředí související s výrobou elektrické energie potřebné k jejímu provozu. Například v případě výměny 100 W žárovky za 23 W zářivku s životností 6000 hodin předejdeme vzniku 480 kg oxidu uhličitého, tedy hlavního skleníkového plynu. Podobně předchází i vzniku emisí oxidů dusíku a síry a vzniku těžkých kovů. Na druhou stranu, úsporná kompaktní zářivka obsahuje 3 až 10 mg rtuti (podle typu a výrobce). Částečně je tato hodnota eliminována úsporou rtuti uvolněné do prostředí při spotřebě elektrické energie klasickou žárovkou. Pokud ale nefunkční úspornou zářivku odevzdáme do tříděného odpadu, mezi nebezpečný odpad (podobně jako například baterie), lze až 95 % rtuti recyklovat. Kolik uspořím s úspornou zářivkou proti normální žárovce? Jedna 23 W zářivka s životností 6000 hodin ušetří ve srovnání s 100 W žárovkou za dobu své životnosti 462 kWh elektrické energie. Při ceně 3,46 Kč/kWh pro běžnou domácnost je to 1600,- Kč. Nákup úsporné zářivky je sice investičně náročnější, ale při daných cenách se náklady vrátí již v průběhu půl roku. Po odečtení nákladů na nákup úsporné zářivky tak celkově, za dobu její životnosti ušetříme 1520 Kč. V době rostoucích cen energie se budou tyto úspory ještě zvyšovat. Jak se mám v úsporných žárovkách orientovat? Který druh si mám vybrat? Kompaktní úsporné zářivky vydávají stejné množství světla jako běžné žárovky při čtyři až pětkrát nižší spotřebě energie – přesná hodnota závisí na typu zářivky, ale i velikosti příkonu. Abyste byli po náhradě žárovky kompaktní úspornou zářivkou s množstvím světla opravdu spokojeni, doporučujeme používat následující hodnoty (hodnoty se mohou lišit od údajů deklarovaných výrobci): 9W – 25W, 11W – 40W, 15W – 60W, 18W – 75W, 23W – 100W. Životnost udává, jak dlouho budou úsporné zářivky svítit Délka životnosti úsporných zářivek, která je vždy uvedena na obalu, se pohybuje mezi 3 až 15 tisíci hodinami (pro porovnání: životnost běžné žárovky je 1000 hodin). Úsporné zářivky jsou dostupné v několika odstínech světla (teplotách chromatičnosti) od odstínu blížícího se světlu žárovky (2700 Kelvinů, na výrobku někdy udávané značení 827) přes chladnější odstíny bílé až po odstín blížící se dennímu světlu (6000 Kelvinů, typové označení 860). V rámci projektu Iniciativa pro energeticky úsporné osvětlení bylo v několika zemích světa, včetně České republiky, zahájeno používání loga ELI, jímž mohou být na svých obalech označeny pouze produkty, které prošly procesem certifikace v nezávislých laboratořích. Kritéria pro výrobky označené logem ELI:

    dlouhá životnost - výrobky mají životnost minimálně 6000 hodin
  • delší záruka - výrobky mají minimální záruku jeden rok
  • neklesající měrný výkon v závislosti na délce provozu - světelný tok nesmí po 2000 hodinách provozu klesnout pod 80 % původní hodnoty
  • rychlý náběh - náběh na minimálně 75 % výkonu do 100 vteřin od zapnutí
  • dobré podání barev - index podání barev minimálně 80 (pro úsporné zářivky s průměrem trubice větším než 2 cm minimálně 70) ze stupnice 0 -100
  • bezpečné - splňují všechna místní nařízení
  • pravdivé údaje - kvalita certifikovaných výrobků je průběžně, namátkově kontrolována v nezávislých laboratořích.
Opravdu se mi úsporná zářivka vyplatí? Následující tabulka ukazuje propočet úspor elektrické energie a korun při výměně klasické 100 W žárovky za úspornou 23 W zářivku. Obdobným způsobem je možno zjistit úspory i při výměně žárovek jiných příkonů. Příklad konkrétních úspor při výměně žárovky za zářivku
<

Obyčejná žárovka 100 WÚsporná zářivka – střední životnost – 23 WÚsporná žářivka – dlouhá životnost – 23 W
Příkon (watty)1002323 W
Spotřeba za 15000 hodin (kWh)1500