Pojem úsporného tarifu vláda řeší už delší dobu. Nyní ale celý plán získává na konkrétních rysech. Ministerstvo průmyslu a obchodu za tímto účelem předložilo novelu energetického zákona, která má zahrnovat příspěvek na úsporný tarif. Mělo by se jednat o mechanismus, který státu umožní prostřednictvím zákona snížit konečnou cenu elektřiny i plynu.

Příspěvek na elektřinu a plyn Příspěvek na elektřinu a plyn Autor: shutterstock.com

O výši a způsobu poskytnutí příspěvku na úsporný tarif bude rozhodovat vláda svým nařízením. Schválená předloha, která si nyní razí cestu do Parlamentu, je legislativním rámcem, který vládě umožní stanovit konkrétní podobu zmíněným nařízením. Zákonné zakotvení by mohlo do budoucna umožnit opakování této podpory.

Energie by měl stát dotovat přes operátora trhu. Zpráva k novele hovoří: „Stát zašle operátorovi trhu ze státního rozpočtu finanční prostředky na úhradu příspěvku na úsporný tarif, operátor trhu pošle příspěvek obchodníkům s elektřinou či plynem a obchodníci ho uplatní ve výši zálohy či ve faktuře ve prospěch zákazníka“.

Čtěte také

Dům před rekonstrukcí

Čtěte také

Konkrétní příklad, jak majitelé domu uspořili rekonstrukcí peníze

Týká se elektřiny, plynu i tepla

Tento tarif by měl pomáhat domácnostem, které plynem či elektřinou topí. Vláda však do úsporného tarifu zvládla zahrnout také domácnosti, které využívají domovní kotelnu. Sleva by měla být v podobné výši jako sleva pro domácnosti využívající elektřinu a plyn.

Tento tarif však nepočítá s domácnostmi napojenými na teplárny, to však neznamená, že ministerstvo nepracuje na tom, aby stát před topnou sezonou zajistil nižší cenu i pro tyto uživatele.

Vše podle spotřeby

Návrh úsporného tarifu pro elektřinu a plyn počítá s rozdělením zákazníků podle charakteru odběru do jednotlivých distribučních sazeb u elektřiny a dle charakteru odběru podle odebraného množství plynu. Konkrétní výše slevy vláda stanoví až prostřednictvím nařízení.

Elektřina – distribuční sazby:

  • svítí: D01, D02 (3,5 mil. odběrných a předávacích míst – OPM),
  • vaří: D25, D26 (1,1 mil. OPM),
  • topí: D35, D45, D56, D57 (0,7 mil. OPM).

Plyn – odebrané množství:

  • vaří: do 1,89 MWh (1,1 mil. odběrných a předávacích míst – OPM),
  • ohřívá vodu: 1,89–7,56 MWh (0,3 mil. OPM),
  • topí: 7,56–45 MWh (1,1 mil. OPM).

 Důvodová zpráva pracuje se čtyřmi variantami stanovení příspěvku:

  • sleva 20 % z ceny komodity,
  • sleva 20 % z celkové faktury (vč. regulovaných plateb),
  • paušální sleva ve výši 1000 Kč, 2000 Kč, 5000 Kč dle charakteru odběru,
  • paušální sleva ve výši 1500 Kč, 3000 Kč a 7500 Kč dle charakteru odběru.

Velkou výhodou této slevy je také fakt, že se příspěvek nebude považovat za příjem pro účely zákona o státní sociální podpoře. Nikdo tak nepřijde o jiné sociální dávky.

Příspěvek na elektřinu a plyn Příspěvek na elektřinu a plyn Autor: shutterstock.com

Kdo příspěvek dostane a jak to celé funguje?

Kdo bude mít na příspěvek nárok, nemusí o něj nijak žádat, do záloh by se měl promítnout automaticky. Příjemcem příspěvku bude obchodník s elektřinou a s plynem. Ti ho budou muset zohlednit v další zálohové platbě. Prakticky tak bude část platby uhrazena obchodníkovi státem místo zákazníka.

Vše bude platit u zákazníků platících přes SIPO či inkaso. Návrh novely nadále informuje: „Pokud zákazník platí trvalým příkazem, uplatní se příspěvek v nejbližším vyúčtování, pokud si zákazník sám o výši poskytnuté slevy neupraví trvalý příkaz a nesníží si tak zálohu“.

„Jestliže je výše zálohové platby nižší než příspěvek, zohlední obchodník s elektřinou a obchodník s plynem zbývající část příspěvku v následující zálohové platbě. Jestliže není sjednána zálohová platba, zohlední se příspěvek ve vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu, nejdéle však do 12 měsíců od obdržení příspěvku od operátora trhu“.

Tarif by se měl vztahovat na nadcházející topnou sezonu od 1. října 2022 do 1. října 2023.

Zdroj: mesec.cz, finance.cz, penize.cz