V únoru byla v Praze udělena první Cena Jiřího Skuly za mimořádný přínos v oblasti nových cest úspor energie. Držitelem ceny se stal čerstvý absolvent ČVUT František Havránek a získal ji za projekt Využití solárního komínu pro přirozené větrání. Oceněný projekt přináší do našeho technického prostředí dosud nezavedený princip solárního komínu. Nominační výbor, složený z významných nezávislých odborníků, na této práci ocenil především komplexnost výpočtu celkových úspor energie. Výpočet v takovém rozsahu nebyl u tohoto principu dosud v České republice realizován. Držitel Ceny Jiřího Skuly získal zároveň od obchodní sítě Koska finanční dar ve výši 50.000 korun.

Vznik Ceny Jiřího Skuly za mimořádný přínos v oblasti nových cest úspor energie iniciovala obchodní síť Koska na počest jednoho ze svých zakladatelů, který tragicky zahynul v minulém roce. Jiří Skula byl respektovaným propagátorem nových, efektivnějších a přínosnějších způsobů vytápění a znalcem progresivních zdrojů tepla. Cena nesoucí jeho jméno by měla každoročně podpořit významný počin v této oblasti. Cena Jiřího Skuly bude i nadále spojena s částkou padesáti tisíc korun, které věnuje obchodní síť Koska. O tom, komu bude cena i finanční prémie udělena, rozhoduje nezávislý nominační výbor. Jeho členy jsou prof. Ing. Karel Kabele, CSc., vedoucí katedry technického zařízení budov ČVUT, Ing. Čestmír Klos, redaktor týdeníku Euro, dr. Ivan Bohata, výkonný ředitel Asociace odborných velkoobchodů, Ing. Miroslav Hořejší, jednatel odborného serveru TZB-info.cz a Leopold Benda ml., poradce prezidenta republiky.

Solární komín je zařízení odpovídající nejmodernějším trendům využívání přirozené energie bez nutnosti dalších energetických vstupů. Využití solárního komínu zvyšuje efektivitu přirozeného větrání budov. Komín pracuje na principu přirozené konvekce, kdy teplota v komíně je vyšší než teplota vnějšího vzduchu a tím dochází k jeho stoupání a současně odsávání vzduchu z interiéru objektu. Autor oceněného projektu komplexně propočítal fungování celého zařízení tak, aby bylo možné stanovit jeho ekonomický a energetický přínos. Tento výpočet, v České republice svou šíří dosud unikátní, dokázal, že aplikace solárních komínů je zajímavým a ekonomicky výhodným řešením, jak zajistit potřebnou výměnu vzduchu. Úspora elektrické energie na pohon ventilátorů dosahovala v zadaném objektu 53% z celkové roční potřeby. Projekt tak významně přispívá k popularizaci a rozšiřování podobných zařízení.Autor řešení František Havránek je kroměřížský rodák a v současnosti působí v Praze.

Obchodní síť Koska, která je iniciátorem a mecenášem Ceny Jiřího Skuly, spojuje velkoobchodní i maloobchodní prodejce výrobků oboru voda – plyn – topení z celé České republiky. Smyslem sítě je garantovat u všech členů nejvyšší možnou odbornost prodeje a zaručit kvalitu a nejvýhodnější ceny. Současně s Cenou Jiřího Skuly byly během slavnostního večera v pražském Top hotelu uděleny i výroční ceny obchodní sítě Koska, takzvané Koskary. Kromě interních ocenění Kosky byly vyhlášeny i výsledky široce pojatého hlasování odborníků i běžných zákazníků v kategoriích nejpřínosnější výrobek v oblasti topení a sanity a výrobek s nejlepším designem. Vítězi těchto anket se staly solární sestava Vaillant auroStep, koupelnová sestava Jika Mio a vana You značky Ravak.

Zdroj: Koska