Ústavní soud minulý týden potvrdil právní názor Ministerstva pro místní rozvoj ČR, do jehož kompetence patří, kromě jiného, problematika nájemních vztahů v bytech. Rozhodnutí tak zvrátilo stanovisko Městského soudu v Praze na zrušení části občanského zákoníku týkající se nájmu bytu.

"Ministerstvo dalo k tomuto návrhu své právní stanovisko v říjnu 2005, kde uvedlo, že se zrušením zvláštních ustanovení o nájmu bytu zásadně nesouhlasí. Jak i z návrhu Městského soudu v Praze vyplynulo, soud za protiústavní nepokládá samotná zvláštní ustanovení o nájmu bytu, která navrhl zrušit. Jako protiústavní ale spatřuje "mezeru" v zákonodárství spočívající v tom, že ani ve lhůtě stanovené Ústavním soudem v jeho nálezu z roku 2000 a ani v dalších letech nebyla Parlamentem ČR přijata právní úprava, která by pronajímateli umožnila zvýšit nájemné," řekl ministr pro místní rozvoj Radko Martínek.

Ústavní soud tak potvrdil právní názor ministerstva, že protiústavní je stav a nikoli paragrafy obsažené v občanském zákoníku. I konkrétní § 696 umožňující na základě zvláštního zákona, který v současné době neexistuje, jednostranně zvýšit nájemné není podle Ústavního soudu v rozporu s Ústavou ČR, protože regulace nájemného jako taková není neústavní. Neústavní však může být její konkrétní forma, což byl případ neústavní vyhlášky a cenového výměru Ministerstva financí ČR. Proto i samotný § 696 shledal Ústavní soud, po právní analýze návrhu Městského soudu v Praze, jako ústavní, přičemž ostatní paragrafy občanského zákoníku týkající se nájmu bytu Ústavní soud neposuzoval.

O nájemném se v minulosti jednalo v Poslanecké sněmovně několikrát. Vláda předložila návrh nového zákona o nájemném z bytu v roce 2001, v roce 2003 a 2005, své iniciativní návrhy předkládali také někteří poslanci. Ale až návrh zákona předložený ministrem Radko Martínkem, který vláda schválila v srpnu 2005, dosáhl toho nejpodstatnějšího - politické shody v Poslanecké sněmovně. Návrh začátkem roku 2006 projednal i Senát a s jedním pozměňovacím návrhem se zákonem vyslovil souhlas. O této jedné změně bude jednat sněmovna tento týden. Návrh zákona obsahuje jak možnost jednostranného zvyšování nájemného, tak novelizaci některých ustanovení občanského zákoníku zaměřených na posílení smluvní volnosti obou stran nájemního vztahu.

"Jsem přesvědčen, že návrh zákona je v souladu s nálezy Ústavního soudu, protože vychází z jeho závěrů, že současná neústavní situace by měla být urychleně odstraněna a že regulace nájemného by měla být časově omezena na nutnou dobu. Oba aspekty jsou splněny, protože účinnost zákona nastane okamžitě, přičemž možnost jednostranného zvyšování nájemného skončí rokem 2010. Poté bude jediným regulátorem místní trh s byty a výši nájemného bude určovat vztah nabídky a poptávky v konkrétní lokalitě," řekl ministr Martínek.

Zdroj: Ministerstvo pro místní rozvoj