Od 1. prosince 2005 mohou klienti Stavební spořitelny České spořitelny, kteří požádají o úvěr, uzavřít nové úvěrové pojištění Kvatro. Jedná se o ojedinělou nabídku na trhu stavebního spoření realizovanou ve spolupráci Stavební spořitelny České spořitelny (SSČS), Pojišťovny České spořitelny a POJIŠŤOVNY CARDIF PRO VITA.

Pojištění Kvatro pokrývá současně čtyři pojistná rizika: pojištění pro případ smrti, plné invalidity, dlouhodobé pracovní neschopnosti a jako jediné také kryje riziko ztráty zaměstnání. Pojistné je hrazeno klientem v rámci splátky úvěru. Sazba pojistného činí měsíčně 1,10 Kč za každých 1.000 Kč pojistné částky.

Požádat o pojištění Kvatro je pro klienta velmi snadné. Pojistku uzavře v rámci úvěrové smlouvy a pro sjednání pojištění nepotřebuje žádné lékařské vyšetření. Klient taktéž nemusí čekat ani na potvrzení vinkulace pojišťovnami a úvěr tak může čerpat dříve než u ostatních životních pojištění. Pojistné plnění posílají pojišťovny klientovi na úvěrový účet, k němuž bylo pojištění zřízeno.

Pojištění Kvatro plně nahrazuje úvěrové pojištění Buřinka, přičemž navíc obsahuje i pojištění ztráty zaměstnání. Klienti si mohou nové pojištění Kvatro sjednat ke všem úvěrům SSČS, o něž požádají od 1. prosince 2005.

Více informací o úvěrech a pojištění KVATRO získají klienti ve všech pobočkách České spořitelny a u jejích externích partnerů.

Případné dotazy zodpoví Tiskové centrum Finanční skupiny České spořitelny (FSČS).