Stavební spořitelny a hypoteční banky hlásí rekordní počty poskytnutých úvěrů. Češi se pustili do řešení vlastní bytové situace s novou vervou a úvěry na bydlení využívají stále častěji. Odborníci však předpovídají brzký vzestup úrokových sazeb. Bude to mít vliv na oblibu půjček? Stavební spořitelny se po změně zákona o stavebním spoření začaly místo lákání nových spořících klientů více soustřeďovat na úvěry. Snižují úrokové sazby překlenovacích úvěrů a zároveň zvyšují dostupnost úvěrů. Stále více lidí tak stavební spoření vedle výhodného zhodnocování finančních prostředků využívá také k financování skutečných bytových potřeb. Stavební spořitelny si proto na nezájem klientů rozhodně nemusí stěžovat, naopak statistiky dokazují, že zájem o úvěry nebyl ještě nikdy tak vysoký. Stejná situace trvá v oblasti hypoték již několik let. Úroky se stále ještě udržují na příznivé úrovni a hypoteční banky v rámci konkurenčního boje neustále šperkují a zvýhodňují jednotlivé nabídky. Není tedy divu, že za první čtvrtletí letošního roku hypoteční banky poskytly bezmála 9.000 hypoték v celkovém objemu 13,6 mld. Kč. V prvním čtvrtletí roku 2003 to přitom bylo pouze 6.500 hypoték s celkovou jistinou 8,6 mld. Kč. Stavební spořitelny za stejné období roku 2004 poskytly přibližně 33.000 úvěrů, ovšem celkový objem vypůjčených prostředků byl prakticky poloviční než u hypoték. Přes velký vzestup zvýhodněných velkoobjemových překlenovacích úvěrů, které hypotékám mohou relativně dobře konkurovat, tedy stále platí, že úvěry ze stavebního spoření jsou častěji čerpány v nižších částkách, zatímco hypotéky lidé volí zejména pro velké investice. Dokladem toho je také další vzestup průměrné částky hypotečního úvěru na 1,2 mil. Kč (více viz článek Lidé si na nákup bytu či domu nejčastěji berou hypotéky za milion). Stavební spořitelny na konci prvního čtvrtletí spravovaly 6,2 mil. smluv s vklady ve výši 244 mld. Kč a úvěry ve výši 66 mld. Kč. Celkem 61 % tvořily úvěry překlenovací a 39 % klasické úvěry ze stavebního spoření. Za dobu své působnosti přitom spořitelny poskytly celkem 839.000 úvěrů v celkové hodnotě 133 mld. Kč. Hypoteční banky ke stejnému datu úhrnem poskytly 109.000 úvěrů s celkovou smluvní jistinou 175 mld. Kč. Největším poskytovatelem úvěrů ze stavebního spoření, s přibližně 50% podílem na trhu, je Českomoravská stavební spořitelna. Za první čtvrtletí poskytla přes 16.000 úvěrů ve výši 3,8 mld. Kč. V oblasti hypoték v současnosti vede Česká spořitelna s 38% podílem na trhu. Za první čtvrtletí poskytla klientům hypoteční úvěry v objemu 5,2 mld. Kč. Na českém trhu působí celkem šest stavebních spořitelen a deset hypotečních bank, klienti tedy mají při hledání nejlepšího úvěru poměrně širokou paletu možností. Pokud jde o účely, na které bývají úvěry použity, u stavebního spoření s mírným náskokem vede koupě bytu nebo rodinného domu. Takto v současnosti využije úvěr více než jedna třetina klientů stavebních spořitelen. Dalších dvacet procent investuje získané prostředky do nově postavených nemovitostí. To znamená, že více než polovině klientů úvěry ze stavebního spoření pomohou k získání nového domova. Jen o málo méně než jedna třetina klientů za vypůjčené peníze rekonstruuje nebo modernizuje své stávající bydlení. Na pořízení nového bydlení jsou přitom využívány zejména překlenovací úvěry (téměř 60 %), standardní úvěry ze stavebního spoření pak slouží v největší míře právě ke splacení překlenovacích úvěrů.

Účel použití poskytnutých úvěrů ze stavebního spoření
Koupě bytu nebo rodinného domu36,1 %
Rekonstrukce a modernizace30,5 %
Nové byty a rodinné domy19,8 %
Ostatní bytové potřeby13,6 %

Zdroj: Asociace stavebních spořitelen, MMR ČR
Naproti tomu u hypoték jsou rekonstrukce a modernizace ve výraznější menšině. Například u Českomoravské hypoteční banky, která má vysoký podíl na trhu zejména v oblasti hypoték pro občany, činí podíl hypoték na rekonstrukce pouze 15 %, zatímco u nákupu nemovitosti je to 55 % a u výstavby nemovitosti 23 %. Otázkou zůstává, jak dlouho bude růst zájmu o úvěry na bydlení trvat. V druhé polovině roku totiž odborníci všeobecně očekávají růst úrokových sazeb, který samozřejmě postihne také půjčky na bydlení. Nejrychleji se projeví u úroků hypotečních úvěrů a překlenovacích úvěrů, pouze postupné změny můžeme čekat u úrokových sazeb úvěrů ze stavebního spoření. Bude tedy záležet na tom, jak se s novými podmínkami banky vyrovnají a jestli dokáží klienty zaujmout novými výhodami, které by růst úroků dokázaly vynahradit. Ostatně už v současné době je průměrná úroková sazba u hypoték víceméně „uměle“ snižována nabídkami úrokových sazeb platících pouze pro krátkodobé fixační lhůty. Reklamní sdělení bank tak sice zatím stále vábí klienty na úrokové sazby ve výši kolem 3 %, ovšem úroky při oblíbené pětileté nebo delší fixaci bývají mnohem vyšší (další informace viz například článek Levné hypotéky – dobrá volba?). -si-