Územní řízení vede stavební úřad, který rozhoduje o umisťování staveb, využití území, dělení a zcelování pozemků a ochraně zájmů území.