V galerii na vás čeká spousta zvonů a zvonků od maličkých vysloveně pro radost až po skutečně „těžkou váhu“, jubilejní zvon odlitý k 70. výročí založení zvonařské dílny rodiny Dytrychových. A navíc drobné předměty uměleckého slévárenství nebo třeba ukázka historické zvonice či stylizace zvonařské dílny. Během prosince si tu můžete také něco pěkného koupit.

3 otázky pro Leticii V. Dytrychovou

Slavnou zvonařskou dílnu, která mimo jiné vyráběla několik zvonů pro katedrálu svatého Víta v Praze, vede Leticie V. Dytrychová. V její rodině to však není nic výjimečného, je už třetí ženou ve vedení firmy.

Jak dlouho trvaly přípravy na výstavu?

Rok. Už rok dopředu je třeba vymyslet, jaké exponáty odlijeme. Přesněji, nejprve musíte mít myšlenku, nápad, až pak začínáme tvořit.

V čem je ojedinělý jubilejní zvon?

Celá výstava je výjimečná už tím, že jsme si nedávno připomněli 70 let trvání našeho zvonařství. První zvon odlil v roce 1950 v místě současné dílny můj dědeček Josef Dytrych. Proto tu můžete vidět různé exponáty, které zastupují práci všech, od zakladatelů až po nás, současníky. Nicméně nový zvon určený právě k jubileu byl odlitý speciálně pro tuto výstavu. Váží bezmála 300 kg a už jeho samotná koruna má evokovat první písmeno našeho rodu.

Zvonařství je tradiční, avšak neobvyklé řemeslo. Co vše se v něm spojuje?

Zahrnuje několik oborů, a právě proto je úžasné. Výtvarnictví, matematiku, fyziku, znalosti metalurgie. A také hudební složku, protože zvon je bicí nástroj.