To je pro zahrádkáře nepříjemný a současně nejideálnější obraz prvních dnů v roce, jaký může nastat. Tuhé lednové mrazy jsou totiž příslibem skvělé úrody, a to nejenom podle pranostik. Radujme se proto z každého mrazivého dne, a naopak každého oteplení, ať je pro nás pobídkou k činorodé práci.

První měsíc v roce většinou bývá pěstiteli ovoce využíván k průklestu stromů. Astrologové tvrdí, že nejvhodnějším obdobím pro tuto činnost jsou dny, kdy je Měsíc v poslední čtvrtině, ale my se raději podíváme na teploměr, zda dlouhodobě neklesá pod bod mrazu.

V lednu se nejčastěji provádí prosvětlovací řez, kdy nejprve odstraníme uhynulé nebo poškozené dřevo, a pak se pustíme do příliš nahuštěných a vzájemně si překážejících větví. Pro prořezání by měl mezi kosterními větvemi vzniknout prostor, kterým protáhneme hlavu.

Za bezmrazých dnů také řežeme rouby a řízky ovocných stromů. Zakládáme je buď do bedničky s vlhčím pískem, kterou uložíme v nevytápěném sklepě, nebo je na zastíněném místě založíme do země. Nezapomeneme na jejich označení jmenovkami!

Pokud na sněhové pokrývce objevíme stopy lesní zvěře, popřípadě hromádky kulatých bobků, obtočíme raději spodní část kmene drátěným pletivem a zkontrolujme plot. Aby na nás čtyřnozí návštěvníci nezanevřeli, můžeme jim hodit za plot něco z čerstvých odřezků po průklestu.

A pamatujeme také na ptáčky. Lojová koule nebo slunečnicová semínka v krmítku jim pomohou za silných mrazů přežít! Aby tomu tak skutečně bylo, „servírujme“ jejich potravu na takovém místě, kam nemohou kočky.

Pěstitelé zeleniny už asi nebudou ke čtyřnohým „návštěvníkům“ z lesa tak tolerantní jako ovocnáři. I na zasněžených záhonech nám setrvává růžičková kapusta, kadeřávek nebo pór, které by mohly lehce podlehnout ostrým zoubkům. Tady se musí skutečně i ta sebemenší dírka v plotě vyspravit!

Přezimující zelenině rovněž prospěje obložení slámou nebo chvojím, které ji ochrání před rozmary počasí. Bez povšimnutí nemůže zůstat ani sklizená zelenina uskladněná ve studeném sklepě či vyvezeném pařeništi. Za mírnějšího počasí k ní rozhodně pustíme něco čerstvého vzduchu a čas od času všechnu úrodu zkontrolujeme, zda se do něčeho nedala plíseň. Dáme si pozor také na myši!

Doma si zatím můžeme připravit misky se substrátem, do kterého vysejeme řeřichu, celer, lilek nebo salát. Kdo má vlastní skleník nebo alespoň pařeniště, může svůj sortiment ještě rozšířit. V chráněných podmínkách už lze vysévat květák, kedlubny a dokonce i papriku.

Čerstvou rychlenou zeleninu si můžeme vypěstovat i doma pod okny. Pokud jsme si na podzim uložili ve sklepě květináč s pažitkou, naťovým celerem nebo salátovou čekankou, můžeme je postupně vynášet do bytu na světlo a zvyšovat zálivku. Za tři až čtyři týdny začneme sklízet.

www.thinkstock.cz