Je zaměřena jak na produkci ovoce či zeleniny, tak i květin. (Zdroj: Finger, J.: Zakládáme zahradu. Grada, Praha 2006.)