Univerzitní městečko v brněnských Bohunicích, které začala před více než rokem budovat Masarykova univerzita, se do poloviny roku 2007 rozroste o dalších šest pavilonů. Rektor Masarykovy univerzity Petr Fiala podepsal v uplynulých dnech smlouvy s generálními dodavateli dalších dvou etap a stavební práce již začaly, řekl dnes ČTK mluvčí univerzity Václav Štětka.Nové pavilony budou sloužit zhruba 160 zaměstnancům a více než 1400 studentům lékařské a přírodovědecké fakulty. Obě fakulty již společně užívají pavilony takzvaných Integrovaných laboratoří biomedicínských technologií (ILBIT), jež slouží potřebám vědy od října letošního roku. V rámci zahájené etapy výstavby vznikne vedle pavilonů pro výuku navíc informační centrum, které by mělo sloužit i studentům fakulty sportovních studií. Náklady na tuto etapu jsou spočítány na více než 1,5 miliardy korun.Současně s výstavbou dalších šesti pavilonů začaly v Bohunicích také práce na budování infrastruktury v celém areálu. Vedle vodovodní a kanalizační sítě se změna dotkne i komunikací v okolí kampusu. Ulice Kamenice se například změní na čtyřproudovou silnici vedoucí od Fakultní nemocnice Brno přes kampus až k dálničnímu přivaděči. Podél vznikne nová cyklistická stezka, pro jízdu na kole budou uzpůsobeny i komunikace uvnitř areálu. Náklady na infrastrukturu, která má být hotova do konce roku 2007, se předpokládají ve výši zhruba 340 milionů korun.Zatímco výstavbu pavilonů financuje univerzita penězi ze státního rozpočtu, úvěru od Evropské investiční banky a vlastních zdrojů, na budovaní infrastruktury se 300 miliony korun podílí město Brno.Celé univerzitní městečko pro 5000 studentů a 500 vysokoškolských pracovníků by mělo být dokončeno v polovině roku 2008. Celkové náklady na jeho výstavbu jsou nyní plánovány na 5,1 miliardy korun, původně se počítalo se 3,9 miliardy korun. Zdražení způsobilo podle vedení univerzity zejména zvýšení daně z přidané hodnoty, nárůst cen ve stavebnictví a inflace.

Zdroj: ČTK