V ČR byla v prvním čtvrtletí zahájena výstavba 6447 nových bytů, což představuje meziročnípokles o 16,9 procenta. Dokončeno bylo celkem 5100 bytů, což byl meziroční růst o 31,9 procenta. Rozestavěných bylo ke konci března 104.724 bytů, tedy o 11,1 procenta více než před rokem. Z celkového počtu zahajovaných bytů bylo 41,8 procenta v rodinných domech a 14,2 procenta v bytových domech. Byty v nástavbách, vestavbách či přístavbách k rodinným domům představovaly 22,7 procenta a nástavby k bytovým domům činily 9,4 procenta. Téměř všechny byty v rodinných domech (94,4 procenta z 2687 bytů) byly určeny pro vlastní potřebu stavebníků, kteří je realizují vlastními silami (97,4 procenta). Z celkového počtu 919 bytů v bytových domech bylo 56,1 procenta zahájeno v režii obcí a 38,1 procenta v ostatní bytové výstavbě. V prvním čtvrtletí bylo dokončeno 5100 bytů, z toho 37 procent v rodinných domech, 26,7 procenta v bytových domech a 23,3 procenta byty v nástavbách, vestavbách a přístavbách. Z 1891 bytů v rodinných domech uspokojilo 96,8 procenta potřebu samotných stavebníků, kteří stavbu realizovali individuálně. Z 1363 bytů v bytových domech bylo 41,1 procenta dokončeno ve výstavbě řízené obcemi a 57,3 procenta v ostatní bytové výstavbě. Z 104.724 bytů rozestavěných k 31. březnu 1999 bylo v rodinných domech 51,6 procenta, nástavbách 27,5 procenta a v bytových domech 16,4 procenta. V roce 1998 byla v ČR zahájena výstavba 35.027 nových bytů, což bylo ve srovnání s rokem 1997 o 5,7 procenta více. Dokončeno bylo celkem 22.183 bytů, což byl meziroční růst o 32,4 procenta. Ke konci loňského roku tak bylo rozestavěno celkem 103.191 bytů, tedy o 14 procent více než na konci roku 1997.