Ve čtvrtek 3. března 2005 se v Praze, v prostoru NOD Roxy v Dlouhé ulici 33 uskuteční další z cyklu přednášek Napříč švýcarskou architekturou, který pořádá Kruh. Přednášet s názvem "Hledání na periférii - prostory, domy a příběhy" bude architekt a profesor na ETH Zürych pan Gion A. Caminada. Gion A. Caminada přichází koncem sedmdesátých let (spolu s Petrem Zumthorem) s konkrétními náměty ke zlepšení vývoje a fungování jeho rodné vesnice Vrin v nejvyšší části alpského údolí Val Lumnezia ve švýcarském kantonu Graubünden. Místo, kam z velké části směřuje jeho celoživotní snažení, prochází od té doby nebývalou přeměnou. Z malé, ekonomicky i lidsky odumírající vesničky se postupně přestali vystěhovávat lidé. Postavil zde nejen několik obecních staveb, jako např. společenský dům, objevili se zde i moderní zemědělské budovy, umožňující současný způsob obdělávání krajiny. To vše, aniž by se dostali do konfliktu s tradičním obrazem vesnice. Vrin dostal novou tvář, aniž by se musel vzdát té původní. Spojují se zde tradice a dědictví s novým moderními idejemi a potřebami. Jako první vesnice vůbec byl oceněn Wakkerovou cenou švýcarské památkové péče. Pro Caminadu má architektura také sociálním úlohu. Šťastná a "krásná" je pro něj tehdy, pokud napětí mezi tradicí a modernou přináší atraktivní řešení a její funkce je spojena se způsobem života. Caminadova architektura je prostá. Budova musí v první řadě sloužit svému účelu. Promyšlené detaily dřevěných prvků umožňují individuální stavění; vnitřní prostory jsou jasně vymezené, jen zřídka se otvírají, jak to vyžaduje současný trend. Důležitá je však i forma — umístění oken a tradiční konstrukční metody se vzájemně podmiňují, plochy šikmých střech se začleňují do už existujících kompozic původních domů. Architektura je tu především reflexí původní kultury. "To, co mne na mé architektuře zajímá, je diskuse s místní tradicí. Ptám se jednoduše sám sebe, co nám mohou tyto staré stavební systémy dávat. Kde je podstata těchto konstrukcí? Jak je lze přeměnit pro všechna ta nová využití, která moderní doba vyžaduje? Vždy se jedná o diskusi, o další vývoj. Věřím, že je to jádro tradice celé vesnice. Přednáška bude simultánně tlumočena z němčiny. Dne 8. dubna 2005 bude cyklus pokračovat přednáškou dalšího významného švýcarského architekta Maria Botty. Místo bude upřesněno. Více na http://www.kruh.info nebo na telefonu 776 565 180