Na 136 návrhů je přihlášeno do soutěže Dřevěný dům o nejlepší projekty dřevostaveb rodinných a bytových domů. Zájem předčil očekávání pořadatelů a počtem projektů je akce největší soutěží architektů posledních let, uvádí se v tiskové zprávě Nadace dřevo pro život a České komory architektů. Cílem soutěže je podpořit moderní dřevostavby v ČR a využití dřeva ve stavebnictví, kde se tento materiál zatím těší spíš nízkému zájmu.Soutěž byla vypsána v kategoriích na projekt nízkoenergetické dřevostavby rodinného domu a na projekt nízkoenergetické dřevostavby bytového domu. Účastníci přihlásili 115 návrhů v první a 21 ve druhé kategorii, příjímání projektů skončilo poslední únorový den."Vzhledem k zaměření a rozsahu soutěže jsme předpokládali velký zájem ze strany odborné veřejnosti, ale celkový počet předložených projektů nás velmi příjemně překvapil," uvedl předseda hodnotící poroty soutěže architekt Josef Smola.

Vítězné projekty budou vyhlášeny 26. dubna 2006 v rámci Brněnského mezinárodního stavebního veletrhu IBF. V kategorii rodinný dům obdrží vítězný návrh ocenění 200.000 korun a v kategorii bytový dům 300.000 korun. Celkem bude na odměnách rozděleno 1,1 milionu korun.

Cílem soutěže je také vytvoření databáze kvalitních projektů na bázi dřevostaveb a jejich následná nabídka veřejnosti včetně podpory informovanosti stavebníků a investorů o vlastnostech dřevostaveb.

Zatímco v Česku mají stavby ze dřeva asi procentní podíl na bytové výstavbě, v sousedním Německu je to sedm procent, v Rakousku a Švýcarsku deset procent a v zemích severní Evropy pak více než 60 procent. Většímu rozšíření dřevostaveb brání podle výsledků ankety České komory architektů především nízký zájem klientů, daný nedostatečnými znalostmi a předsudky ke dřevu.Soutěž s cílem podpořit dřevěné stavby a dřevo ve stavebnictví iniciovalo v polovině loňského roku ministerstvo průmyslu a obchodu. Přidala se ministerstva zemědělství, místního rozvoje a životního prostředí a ve spolupráci s Nadací dřevo pro život a Českou komorou architektů připravily k 30. listopadu 2005 vyhlášení soutěže Dřevěný dům.

Zdroj: ČTK