Pravděpodobně největší letošní odborné setkání výrobců oken a dveří, montážních firem a dodavatelů komponentů pro výrobu otvorových výplní z Česka a Slovenska bude v říjnu hostit Hradec Králové. Stavokonzult ve dnech 16. - 17. října pořádá II. ročník celostátního odborného semináře OTVOROVÉ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ, který je letos zaměřen především na nedostatky ve výrobě a montáži otvorových výplní.Požadavky na jejich vlastnosti jsou totiž nejen ze strany legislativy, ale i investorů vyšší, čemuž se ne všichni dodavatelé dokážou přizpůsobit.Odstraňování vad a poruch vzniklých neplněním stanovených požadavků přináší investorům nemalé problémy i vícenáklady.Odborné garance nad programem semináře se ujal Ing. Petr KUČERA CSc., technický ředitel CSI a.s. a předseda Svazu zkušeben pro výstavbu, který do přípravného výboru přizval přední odborníky z České republiky:- Doc. Ing. Václava Hájka CSc. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební, soudní znalec) - Ing. Milana Helegdu Ph.D. (CSI a. s., laboratoř Otvorových výplní, autor českého překladu ČSN EN 14351-1 Okna a dveře) - Ing. Jaroslava Šafránka CSc. (CSI a. s., stavební tepelná technika, specialista na tepelně technické vlastností konstrukcí staveb a jejichčástí)O informace z oblastí otvorových výplní je mezi odbornou veřejností velký zájem, což dokládá loňská účast převyšující 400 řádně registrovaných delegátů. Vzhledem k dosavadnímu průběhu registrace předpokládá organizátor stejnou nebo vyšší účast, zvyšuje se také podíl účastníků ze Slovenska.Program a další informace jsou k dispozici na internetových stránkách http://www.stavokonzult.czZdroj: PROTEXT